I början av 2020 levererade Carlhag två underhängda 2-tonstraverser av typen ABUS EDL till Zapp Precision Metals i Sandviken, f.d. Sandvik Wire. De nya traverserna kompletterade de tre som levererades ett halvår tidigare. Produktionshallen har i övrigt varit utrustad med ABUS-traverser i 30-års tid.

En av traverserna hängdes på samma bana som de två tidigare levererade. Den andra hängdes i en befintlig bana efter att den gamla traversen demonterats. Det betyder totalt fem levererade ABUS-traverser från Carlhag under det senaste året.
– Montaget, som skedde i månadsskiftet januari-februari, kunde utföras med hjälp av truck eftersom det bara 4,2 meter upp till banans underkant. Vi monterade buffertförlängare på de samhängda traverserna för att inte överbelasta takstolarna i lokalen, säger Per Öbrink, säljare på Carlhag i Karlstad.

Zapp Precision Metals
Den 1 september blev Sandvik Wire Zapp Precision Metals. Trådavdelningen har 180 anställda och omsätter SEK 400 miljoner.

– Traverserna fungerar bra i produktionen. De är driftsäkra och har fungerat utan problem sedan driftsättningen, berättar Lars ”Dino” Andersson, underhållschef på Zapp och tidigare traversreparatör på Sandvik, och fortsätter:
– Montörerna var duktiga, de ställde upp och jobbade hårt. Den gamla banan var lite ojämn, vilket ledde till bekymmer med drivningen i längsriktningen, men det löste Carlhags montör Thomas Pöhö snyggt.

Senaste leveransen:

  • 1 st. underhängda EDL-traverser med spännvidden 7245 mm
  • 1 st. underhängd EDL-travers med spännvidden 7260 mm
  • Analoga manöverdon.