Toyota Material Handlings serviceverkstad huserade tidigare i samma industriområde i Gävle som Carlhag. När man flyttade till en ny lokal som saknade traverser föll det sig därför naturligt att vända sig till Carlhag med en förfrågan.

Den ca 30 meter långa byggnaden har ett lutande sadeltak som är lägre vid ingången men blir högre ju längre in man kommer, vilket i kombination med ett loft en bit in i lokalen bidrog till att installationen blev lite knölig.
– Vi gjorde såväl beräkningar som ritningar och fick till installationen riktigt bra, berättar Per Öbrink, säljare på Carlhag i Gävle.

Användningsområde
Den nya traversen används för alla typer av lyft som till exempel att lyfta ur och i motorer, batteripaket, hydrauliska lyftcylindrar och så kallade klämaggregat, som truckarna på Smurfit Kappa använder för att greppa stora pappersrullar med.

– Jag är definitivt nöjd med leveransen från Carlhag och resningen av stolpverken, som de genomförde snabbt och med stor precision, var imponerade. Även lyftet av traversbalken genomfördes utan några problem, säger Hans Näslund, förman på verkstaden.

Leveransen:

 

Fakta:
Toyota Material Handling Sweden i Mjölby är en av världens största fabriker för produktion av lagertruckar. Tillverkningen är organiserad i tre divisioner: motordrivna lagertruckar, lyftvagnar och reservdelar. Årligen producerar man 60 000 elektriska lagertruckar, 90 000 lyftvagnar, 1 200 specialprodukter och fler än 40 000 reservdelar.