Med kransystem från ABUS kranar optimerar du dina möjligheter till konkurrenskraftig produktion. Förutom våra lyftanläggningar och tillbehör erbjuder vi tjänster och service som maximerar det värde som du får av din anläggning – service, konditionskontroller, utbildningar och finansiering. En komplett lyftlösning helt enkelt!

1. Förebyggande underhåll – ABUS Service
Vi erbjuder ABUS Service såväl på ABUS krananläggningar som på lyftanläggningar av annat fabrikat. Våra välutbildade och erfarna servicetekniker följer våra specialutvecklade underhållsprogram.
Detta ger dig optimala kostnader och hög tillgänglighet.
Du kan välja service och reparationer efter tre olika modeller: Basservice, Standardservice och Plusservice.
5 års produktförsäkran ingår.

2. Konditionskontroll – ABUS Check
Telfrar dimensioneras generellt för en teoretisk livslängd på tio år.
Efter detta kan man med regelbunden konditionskontroll säkerställa flera års extra livslängd. Kranar skall efter tjugo år kontrolleras när det gäller stålets bärighet och konditionen i övrigt. För att få en opartisk bedömning samarbetar vi med DEKRA Industrial AB.

3. Generalrenovering – ABUS Life
Resultatet av ABUS Check blir underlag för generalrenovering av telfern eller kranen. Efter genomförd generalrenovering intygar vi anläggningens förlängda livslängd. Vi ombesörjer även konditionskontroll av andra kranfabrikat.

4. Effektiv teknik – ABUControl
Med ABUS nya elektroniska styrsystem ABUControl lagras en mängd information om kranens alla rörelser, så att du kan se drifttid, antal starter, lastkollektiv, återstående livstid på telfer etc. Via WiFi får du snabbt en diagnos som förenklar underhållet. Ett överskådligt gränssnitt som ger tidseffektiv användarvänlighet!

5. Kunskapsförmedling – ABUS Utbildning
Vi erbjuder kranförarutbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.
Vi arrangerar även ABUS Servicekurs, en unik kurs på marknaden, där vi utbildar kunder med egen underhållspersonal i hur man genomför basservice på ABUS krananläggningar. Dessutom förmedlar vi andra utbildningar inom området, till exempel höghöjdsarbeten och truckförarutbildning.

6. Finansiering – ABUS Leasing
Med ABUS Leasing erbjuds möjligheten att finansiera kraninvesteringen utan att binda kapital i maskinanläggningar. Detta gör det lätt att budgetera och ökar dina möjligheter att finansiera verksamheten. Förutom finansiell leasing erbjuder vi även funktionsleasing som inkluderar ABUS Service. ABUS Leasing är en helhetslösning från projektering till drift.

7. Design – Skräddarsydda lyftlösningar
Våra ingenjörer anpassar lösningar för ergonomisk lyfthantering från några kilo och uppåt eller för portabla kransystem. Vi kan även erbjuda kompletta lösningar inklusive alla erforderliga stålkonstruktioner för att optimera en befintlig byggnad för t.ex. en traversinstallation. Även stålpelare för upphängning av t.ex. lättraverssystem kan levereras.

Vill du veta mer om vår kompletta lyftlösning?
Välkommen att kontakta din närmaste auktoriserade återförsäljare JJ Gruppen eller Carlhag.